مرکز پیش دبستانی شماره 2 - مشهد
MP2.tabaar.com
درست کردن کاردستی با گل سفال
*
[تصوير قبلي] [تصوير بعدي]
امروز نوآموزان خانم نیکوکار گلدانهایی که با گل سفال درست کرده بودند را رنگ کرده و در آن لوبیا کاشتند.
نوگلان همچنین با گل ,تسبیح درست کردنه و آن را رنگ کردند.
توسط : رادمرد (21/11/91)

آمار بازدید کننده سایت:   663375