مرکز پیش دبستانی شماره 2 - مشهد

MP2.tabaar.com

 
مراسم و همايش ها اخبار كتابخانه الكترونيكي آموزش ارسال مطلب نظر خواهي سمعي و بصري مقالات مربيان معرفي صفحه اصلي
آموزش وضوگرفتن به نوگلان پيش دبستاني شماره دو امام حسين(ع)
روز گذشته خانم بوبكي مربي پيش دبستاني شماره دوامام حسين(ع)به كودكان خود نحوه ي وضوگرفتن را آموزش داد.
[تصوير قبلي] [تصوير بعدي]
خانم بوبكي قدم به قدم مراحل وضوگرفتن را آموزش داد و از كودكان خود خواست اين مراحل را با دقت انجام دهند.
شايان ذكراست اين آموزش در كليه كلاسهاانجام شده و مي شود.
توسط : انسيه رادمرد (4/2/90)

اين سايت تا كنون 399385 بازديدكننده داشته است

كليه حقوق براي موسسه امام حسين (ع) محفوظ است