مرکز پیش دبستانی شماره 2 - مشهد
MP2.tabaar.com
گزارش اسفند ماه 86
عملكرد و آموزشهاي اسفند 86

 

پيامبراکرم (ص):

 

کسي که درختي نشاندچون به بارآيدخداوندبه اندازه اي که آن درخت ثمرمي دهد به اوپاداش خواهدداد.

 

اگربه آرامش وآسايش زندگي مي انديشيم ،اگرمي خواهيم ايراني سرسبزداشته باشيم ،بايددرخت بکاريم وازآن نگهداري کنيم.

 

درتاريخ 15/12/86همزمان باروزدرختکاري نوآموزان اين مرکزباهمکاري جمعيت سبزايران درمحل آموزش تخصصي ناجامجتمع ثامن الائمه درجلسه اي باحضوراستاندار،شهرداروديگرمسئولين محترم به همراه مسئولين موسسه آموزشي امام حسين (ع)ومهندس رضواني دبيرکل جمعيت سبزايران شرکت کردندودرپايان پس ازپذيرايي ،نوآموزان به محوطه بازمجتمع ثامن الائمه رفتند

وبه صورت گروهي بادستان کوچک خودشان نهال کاشتند.

   

کاشتن نهال توسط کودکان

 

 

 

 

 

 

السلام عليک يارسول ا...(ص)

السلام عليک ياحسن ابن علي(ع)

السلام عليک ياعلي ابنموسي الرضا(ع)

 

 درتاريخ 16/12/86 همزمان با ايام رحلت جانگداز نبي اکرم(ص) و  درشهادت امام حسن مجتبي (ع)و آقا علي ابن موسي الرضا (ع) نوآموزان مراکز پيش دبستاني امام حسين (ع) باصفوف منظم و حمايل هاي خاص کودکانه بصورت هيئت عزاداري به طرف مرکز آهسته گام حرکت کردند.

سپس نوآموزان به همراه اولياء خود درسالن اين مرکز  با شمعهايي که در دست داشتند درکنار شمايل خيمه وگهواره علي اصغر(ع)حلقه زده  و با برنامه هايي ازقبيل دکلمه ،نوحه سرايي ومداحي و... به عزاداري پرداختند.

 

 

 

اجراي دکلمه توسط نوآموزان

 

 

 

  

 نوآموزان اين مرکز در تاريخ 21/12/86 از محل غرفه هاي اين نمايشگاه بازديد کردند ودر هر غرفه مسئولين اين نمايشگاه توضيحات مربوط به آن غرفه را براي کودکان بازگو کردند وسپس در خيمه امام زمان (عج) در همان محل با چاي و نان وپنير از نوآموزان  پذيرايي کردند و در پايان از کودکان سوال شد و به کساني که  پاسخ درست دادند هديه اي  اهدا کردند .

  فعاليتهاي آموزشي

زير آمادگي

1-آشنايي باوسايل حرارتي

2-آشنايي بانکات ايمني(زبان آموزي)

3-تست هوش (شناخت تفاوتهاوشباهتها)

4-آشنايي باعيدنوروزوسفره هفت سين

5-فعاليت آزاد

 

آموزشهاي مذهبي:

1-آموزش وتکرارسوره حمد

2-آشنايي باحديث  ناخنهاراکوتاه کنيد زيرا پناهگاه شيطان است.

3-داستان مذهبي :آشنايي بازندگي حضرت محمد(ص)

 

سرودهاي آموزشي:

سرودبهار:

                      بهارم وبهارم                      شادي باخودميارم 

 

                      شکوفه هاي سفيد              گلهاي تازه دارم   

 

                      سه ماه دارم  هميشه          گلهاي تازه دارم 

 

                      سه ماه دارم هميشه           فروردين اوليشه  

 

                      ارديبهشت وخرداد               ماههاي بعدي ميشه

 

سرودوسايل حرارتي:

 

                      اجاقم اجاقم                     هميشه داغم داغم     

 

                      گاهي رويم غذاهست         قابلمه شماهست  

 

                      قل وقل وقل ميجوشه         به روم آخه آبجوشه  

       

                      من ميپزم غذارا                غذاهاي شمارا     

      

                     جام هيچ عوض نميشه        آشپزخونه است هميشه  

 

                     اي بچه زرنگم                  باهوشم وقشنگم

 

                    دست روي من نذاري          غذاموبرنداري   

   

                    اين کارکارشمانيست          کاربزگتراهست

 

 

سرودکودک باهوش :

 

                  کودک باهوش وزرنگ           ازخيابون ردنمي شه    

 

                 جايي که خط عابره             پياده اونجانباشه   

 

                 ياميره ازبالاي پل                ياميره اززيرگذر   

      

                 ياميگه آقاي پليس              لطفامنواونورببر

 

 

فعاليتهاي فوق برنامه :

 

1-برگزاري مراسم عزاداري ايام محرم وصفردرمراکز

2-صحبت درموردروزدرختکاري ومراقبت ازگياهان

3-برگزاري جشن هفت سين درمراکز

 

 برنامه صبحگاه :

 

 ورزش ،دعاي صبحگاه ،تکرارآيه الکرسي ،آموزش سرودبچه شيعه

 (تاامام هفتم)،آموزش دعاي تحويل سال

 

 

1-سرودبچه شيعه :

من بچه شيعه هستم   خدارومي پرستم       خداي پاک ودانا

 مهربان وتوانا              پيامبرم محمد           که قرآن بااوآمد 

دين رابه مارسانده        اوماراشيعه خوانده      دختراوزهرابود    

فاطمه کبري بود           فداي دين شدجانش    لعنت به دشمنانش

درروزعيدغدير              برماعلي شدامير        اميرمومنين است     

 امام اولين است          امام دوم ما              بخشنده بودوتنها  

نام ايشان حسن بود صبوروخوش سخن بود    حسين که شاه دين است      امام سومين است       شهيدکربلاشد          تربت اوشفاشد    

وقتي که آب مي خورم  براوسلام مي کنم      چهارم امام سجاد   

 به مادعاها ياد داد     هريک ازاين دعاها          پرمعني است وزيبا     

 پنجم امام باقر         که علم ازاوشدظاهر       شاگردهاتربيت کرد   

 اسلام راتقويت کرد     ششم امام جعفر      براي شيعه رهبر 

 

 

 فعاليتهاي آموزشي اسفند ماه سال 1386     آمادگي

   مفاهيم آموزشي:

 

  1- آشنايي با کشور ايران وپرچم      2- پرورش مهارت   

 

      حرکتي – هماهنگي دست و چشم

 

  3- آشنايي با نکات ايمني    4- آشنايي با مفهوم عدد 6

 

      (مفاهيم رياضي)

 

  5- آشنايي با عيد نوروز – سفره هفت سين (زبان   

 

      آموزشي)

       

 6- آشنايي با مفاهيم کمتر و بيشتر (مفاهيم رياضي)  

 

 7-ايجاد آمادگي براي نوشتن

 

  آموزش مذهبي : 

 

  1- آموزش سوره کوثر           2- سوره قريش

 

  حديث :        انما النجوي من الشيطان  : در گوشي

 

صحبت کردن کار شيطان است .

 

 داستان مذهبي :حضرت ابراهيم (ع) – امام محمد

 

تقي (ع) و امام علي النقي (ع)

 

  آموزش انگليسي:

 

              .......what is your name ?  may name is

                                                                                                                                                                  سرودهاي آموزشي:

 

 سرود ايران :

 

کشور ما قشنگه                  قشنگه رنگارنگه   

 

هم باغ داره هم صحرا           هم رود خونه هم دريا

 

هم ميوه هاي شيرين           سبزه و باغ رنگين 

 

پرنده هاي رنگي                  رنگ به اين قشنگي

 

گوسفند و گاو وبره             جنگل و کوه و دره 

 

هر نعمتي که اينجاست      هرچي که توي دنياست

 

خدا به ما بخشيده             دنيا را آفريده

 

 ايمني:

 

امروز درس چي داريم          درس ايمني داريم   

 شما بگو عزيزم                  فرزند نازنينم 

وقتي از راه رسيدي            بوي گازو شنيدي

اول چکار بايد کرد               چه کاري نبايد کرد    بزرگترو صدا کرد                پنجره ها را با زکرد    

کليد برق ونزد                   چراغ و روشن نکرد             چون گاز شده منتشر       خونه ميشه منفجر 

آفرين و مرحبا                  بر شماها بچه ها

 

بهار :

 

آي بچه ها دوباره    شعر بخونين بهاره    وقتي بهار ميرسه     سبزه و گل مياره    وقتي ميباره باران     شر شر مياد ودون دون باد همراهش ميخونه    شعر بهار فراوون    خورشيد تو اسمونه      مهتاب توي خونه     وقتي که روز عيده      گل ميزنه جوونه

شاپرکا ميپرن      رو سبزه پر ميزنند      خوشحال و شاد و خندون     روي گلا ميپرن

 

 

فعاليتهاي علوم : 

 

آشنايي نوآموزان با  مراحل رشد گياه

 

 

برنامه صبحگاه:

 

ورزش  - دعاي صبحگاه- تکرار آيه الکرسي – آموزش سرود بچه شيعه(تا امام هفتم )- آموزش دعاي تحويل سال

 

سرود بچه شيعه:

 

من بچه شيعه هستم        خدارا مي پرستم           خداي پاک و دانا                مهربان و توانا  

پيامبرم محمد                   که با او قرآن آمد      

دين را به ما رسانده          او مارا شيعه خوانده  

دختر او زهرا بود              فاطمه کبري بود           فداي دين شد جانش        لعنت به دشمنانش 

در روز عيد غدير              برما علي شد امير     

امير المومنين است         امام اولين است  

امام دوم ما                     بخشنده بودو تنها        

نام ايشان حسن بود        صبور و خوش سخن بود  

حسين که شاه دين است  امام سومين است             شهيد کربلا شد                تربت او شفا شد

وقتي که آب مي خورم     براو سلام ميکنم              چهارم امام سجاد            به ما دعاها ياد داد   

 هر يک از آن دعاها          پر معني است و زيبا           پنجم امام باقر                 که علم ازاو شد ظاهر

شاگردها تربيت کرد         اسلام را تقويت کرد 

 ششم امام جعفر            براي شيعه رهبر

صادق و راستگو بود            خدا هم يار او بود

 

 

 

 

 

 

  سرود بهداشتي :

 

كودک خوب تو خونه           نمي گيره بهونه   

 بهونه از غذاها                 پيش مامان و بابا      

هي نميگه تو خونه           با شيطوني و گريه       

 اين غذا رو نمي خوام      عدس پلو نميخوام     

خورشت مي خوام  نه کوکو  املت ميخوام نه نيمرو     دوست ندارم پنيرو           نون کره و سر شيرو      کودک خوب تو خونه            نميگيره بهونه

 

    فعاليتهاي فوق برنامه:

 

       1-برگزاري مراسم عزاداري ايام محرم فردرمراکز

       2-صحبت درموردروزدرختکاري ومراقبت ازگياهان

       3-برگزاري جشن هفت سين درمراکز

 

 

گزارش عملكرد بهداشتي اسفند ماه86

vكنترل بهداشت فردي (تميزي لباسها، حمام رفتن، كوتاهي ناخنها دست وپا، شانه زدن موها و كوتاه ومرتب بودن آنها)

vحضور در برنامه صبحگاه واوقات فراغت نوآموزان.

v خواندن قصه هاي بهداشتي و پيامهاي بهداشتي براي نوآموزان وسئوال درباره آنها.

vآموزش نكات بهداشتي، اخلاقي براي هركلاس يك روز درهفته.

vانجام كمكهاي اوليه.

vتهيه پيام بهداشتي براي اولياء نوآموزان .

vآموزش شعر بهداشتي به نوآموزان.

 

                       

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

آمار بازدید کننده سایت:   453660